Setkání s jubilanty

Jubilanti s trvalým pobytem na území našeho obvodu, kteří dosáhli věku 80, 85, 90 a více let jsou každý měsíc pozváni na slavnostní setkání do K-TRIA.

Součástí pozvánky je návratka, kterou jubilanti odevzdají Šárce Zubkové, tel. 599 430 138, e-mail ,  zda souhlasí s uveřejněním v Jižních listech.