Volné prostory k pronájmům v tělocvičnách ZŠ Ostrava-Jih školní rok 2023/2024

V níže uvedených odkazech jsou přehledy základních škol působících v městském obvodu Ostrava-Jih. Tabulky obsahují volné časové prostory v tělocvičnách škol pro možné budoucí nájemce včetně telefonních kontaktů na základní školy. Zájemce je povinen vždy předem kontaktovat základní školu a domluvit s ní konkrétní podmínky pronájmu, cenu a nájemní smlouvu. Volné časové úseky se s odstupem času mohou měnit. Stav volných prostor tělocvičen je sestaven ke dni 02.10.2023.

Zájemce o pronájem je povinen vždy předem kontaktovat konkrétní základní školu a domluvit s ní bližší podmínky pronájmu, cenu a následně uzavřít nájemní smlouvu pokud se obě strany vzájemně dohodnou.


Upozorňujeme, že volné časové úseky jsou orientační a s odstupem času se mohou měnit. Datum zpracování podkladů je k 02.10.2023


tělocvičny v základních školách v části Dubina a Bělský les

tělocvičny v základních školách v části Hrabůvka

tělocvičny v základních školách v části Zábřeh a Výškovice