Informace k elektronickému podání

-

Adresa elektronické podatelny: posta@ovajih.cz, je zřízena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě, vyřizuje také dotazy k provozu e-podatelny.

ID datové schránky: 2s3brdz

Informace k elektronické podatelně:

Podporované formáty datových zpráv:

*.odt/ods/odp Open Document Format (mezinárodní standard - ISO/IEC 26300
*.txt/csv Obecný text
*.htm/html Hypertextový dokument
*.rtf Rich text format
*.pdf Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A, ISO 19005)
*.gif Graphics Interchange Format
*.tif Tagged Image File Format
*.png Portable Network Graphics
*.jpg/jpeg Joint Photographic Experts Group
*.doc/docx Textový dokument Microsoft Word
*.xls/xlsx Sešit Microsoft Excel
*.ppt/pptx Prezentace Microsoft PowerPoint
*.xml Extensible Markup Language
*.fo/zfo Nativní formát typu XML aplikace 602XML Filler
*.isdoc/isdocx Information System Document (pro výměnu elektronických faktur)
*.mpg/mpeg Moving Picture Experts Group
*.wav Waveform audio file format
*.mp3 MPEG-1 nebo MPEG-2 Audio Layer III
*.edi Electronic Data Interchange
*.dwg Nativní formát souborů (výkresů) programu AutoCAD
*.shp/dbf/shx/prj/gix/sbn/sbx ESRI Shapefile
*.dgn Bentley MicroStation Format verze V7 a V8
*.gml/gfs/xsd Geography Markup Language Document

 

V dokumentech nepoužívejte makra - jsou zakázána.

 

Příjem podání na technickém nosiči dat:

  • CD-ROM se souborovým systémem ISO9660
  • DVD-ROM se souborovým systémem ISO9660
  • USB Flash disk

Ostrava-Hrabůvka, Horní 3, místnost A002 (podatelna)

pondělí 8.00  - 17.00
úterý 8.00  - 15.00
středa 8.00  - 17.00
čtvrtek 8.00  - 17.00
pátek 8.00  - 13.00Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy tohoto obsahu:

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "#vec#", které jste "#datum podání#" zaslal(a) na adresu ePodatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem "#protokol#".

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

ePodatelna

U chybného formátu zprávy, nepovolené přílohy, neplatného el. podpisu, infikaci zprávy virem apod. bude odesílateli sdělen důvod nepřijetí datové zprávy.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě:

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 208/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.