Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Informace k elektronickému podání

Poslední změna: Pátek 09.09.2016 10:09 by Škubal Roman
-

Adresa elektronické podatelny: posta@ovajih.cz, je zřízena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě, vyřizuje také dotazy k provozu e-podatelny.

Informace k elektronické podatelně:

Podporované formáty datových zpráv:

 • *.od? OpenDocument Format (mezinárodní standard - ISO/IEC 26300)
 • *.txt Obecný text
 • *.htm, *.html Hypertextový dokument
 • *.rtf Rich text format
 • *.pdf Portable Document Format - Adobe Acrobat
 • *.gif Graphics Interchange Format
 • *.tiff Tagged Image File Format
 • *.png Portable Network Graphics
 • *.jpg, *.jpeg Joint Photographic Experts Group
 • *.doc, *.docx Dokument Microsoft Word
 • *.xls, *.xlsx Sešit Microsoft Excel
 • *.xml eXtensible Markup Language

V dokumentech nepoužívejte makra - jsou zakázána.

 

Příjem podání na technickém nosiči dat:

 • CD-ROM se souborovým systémem ISO9660
 • DVD-ROM se souborovým systémem ISO9660
 • USB Flash disk

Ostrava-Hrabůvka, Horní 3, místnost A002 (podatelna)

pondělí 8.00  - 17.00
úterý 8.00  - 15.00
středa 8.00  - 17.00
čtvrtek 8.00  - 17.00
pátek 8.00  - 13.00Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy tohoto obsahu:

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "#vec#", které jste "#datum podání#" zaslal(a) na adresu ePodatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem "#protokol#".

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

ePodatelna

U chybného formátu zprávy, nepovolené přílohy, neplatného el. podpisu, infikaci zprávy virem apod. bude odesílateli sdělen důvod nepřijetí datové zprávy.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 208/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Akce dokumentů

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka


Úřední hodiny »