Zásady participativního rozpočtu pro rok 2023

Zásady, schválené na prosincovém zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, kterými se bude participativní rozpočet na Jihu řídit.

Zásady participativního rozpočtu pro rok 2023

Zásady upravují fungování participativního rozpočtu v průběhu roku. Jsou v nich zakotveny klíčové úkoly, důležité termíny, ale také požadavky, které musí splňovat zamýšlený nápad, aby mohl projít technickou analýzou na radnici a případně také postoupit k hlasování občanů. Více informací se dozvíte po rozkliknutí tohoto odkazu.