"Zásady pro projednání a posouzení žádostí o prominutí poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení" účinné od 01.07.2015

Zásady upravují postup při projednávání žádostí fyzických osob o prominutí poplatku (úroku) z prodlení u nájmů z bytů ve vlastnictví SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih. Tyto zásady se nevztahují na žádosti o prominutí poplatků z prodlení nebo úroku z prodlení u nájmů z bytů v případě, že ke dni podání žádosti již předmětný byt není ve vlastnictví statutárního města Ostravy.

"Zásady pro projednání a posouzení žádostí o prominutí poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení" účinné od 01.07.2015

Pravidla závazná pro žadatele o prominutí poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení účinná od 01.07.2015