Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území městského obvodu

 

Do velkoobjemových kontejnerů se mohou odkládat předměty z běžného chodu domácnosti, které se pro svůj rozměr nevejdou do popelnic nebo kontejnerů na komunální odpad. Nepatří do nich stavební suť, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje aj.), bioodpad, elektrospotřebiče nebo počítače. Kontejnery se staví na určená místa mezi sedmou a čtrnáctou hodinou.

Velkoobjemový odpad lze odložit také ve sběrném dvoře, který je na ulici U Výtopny. Otevřen je denně od 8 do 18 hodin (v období od dubna do října od 8 do 20 hodin).

Společnost OZO Ostrava také nabízí svoz objemného odpadu z místa bydliště za poplatek ve výši 100 až 600 korun dle objemu. Službu lze objednat na webové adrese: eshop.ozoostrava.cz. Více informací naleznete zde. 

 

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na listopad 2023

(Adresy jsou pouze orientační. Kontejnery budou vzhledem k množství zaparkovaných aut v daném místě umístěny na nejvhodnější stanoviště.)

 

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na prosinec 2023