Sběrné dvory

Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů.

Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m3 (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil).
Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích!

Ve sběrných dvorech lze bezplatně odevzdat

 • objemné odpady (nábytek, koberce...)
 • nebezpečné odpady (léky, baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné...)
 • elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory...)
 • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce...)
 • větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích a v areálu skládky a kompostárny v Ostravě-Hrušově
 • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
 • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky)


Sběrný dvůr Ostrava-Zábřeh, U Výtopny 
Provozní doba: denně 800-1800 (v období od dubna do října od
8 do 20 hodin)


Další sběrné dvory v Ostravě zde

Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m3 (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil).
Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích!

Ve sběrných dvorech lze bezplatně odevzdat

 • objemné odpady (nábytek, koberce...)
 • nebezpečné odpady (léky, baterie a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné...)
 • elektrospotřebiče (ledničky, televize, monitory...)
 • zeleň (tráva, listí, spadané ovoce...)
 • větve (do průměru 10 cm) se přijímají jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích a v areálu skládky a kompostárny v Ostravě-Hrušově
 • separované složky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony)
 • textil (oblečení, obuv, bytový textil, hračky)


Sběrný dvůr Ostrava-Zábřeh, U Výtopny 
Provozní doba: denně 800-1800 (v období od dubna do října od
8 do 20 hodin)


Další sběrné dvory v Ostravě zde