Formuláře a pokyny pro řádné čerpání a vyúčtování veřejné finanční podpory - účelové dotace poskytnuté pro rok 2015

Informace pro příjemce veřejné finanční podpory - účelové dotace pro rok 2015 v oblasti školství, kultury, volného času dětí a mládeže, sportu a prevence kriminality