Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2017

ZMĚNA TERMÍNU PŘIJETÍ ŽÁDOSTÍ !!!

PROGRAM

ŽÁDOST

příloha č. 1 žádosti - formulář Projekt
příloha č. 2 žádosti - formulář Podrobný rozpočet projektu
příloha č. 3 žádosti - formulář Čestné prohlášení
příloha č. 4 žádosti - formulář Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)