Účelové dotace v oblasti školství, kultury, volného času dětí a mládeže, sportu a prevence kriminality pro rok 2015

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo svým usnesením č. 0064/3 dne 6.3.2015 o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, volného času dětí a mládeže, sportu a prevence kriminality pro rok 2015: