Účelové dotace v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu; sociální péče pro rok 2017

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo svým usnesením č. 0462/13 a 0481/13 dne 14.3.2017 o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu; sociální péče pro rok 2017

oblast - školství a vzdělávání a kultury

oblast - volný čas dětí a mládeže a prevence kriminality

oblast - sport

oblast - sociální péče

pokyny pro vyúčtování

formulář "vyúčtování" - pro oblast školství a vzdělávání a kultury; volný čas dětí a mládeže a
                                     prevence kriminality; sport

formulář "vyúčtování" - pro oblast sociální péče

formulář "hodnotící zpráva" - pro všechny oblasti