Účelové dotace v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu pro rok 2020

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo svým usnesením č. 0151/ZMOb-JIH/1822/7 dne 12.12.2019 o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací pro rok 2020 ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2020 v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu v celkové výši 3 552 000 Kč

ÚČELOVÉ DOTACE 2020 v oblasti:
- školství a vzdělávání a kultury
- volného času dětí a mládeže a prevence kriminality
- sportu

Pokyny a formuláře pro řádné čerpání a vyúčtování veřejné finanční podpory – účelové dotace poskytnuté pro rok 2020 - Jak dotaci vyúčtovat:

POKYNY PRO VYÚČTOVÁNÍ najdete zde

 FORMULÁŘ "vyúčtování" v oblasti:

- školství a vzdělávání a kultury

- volného času dětí a mládeže a prevence kriminality

- sport

 

FORMULÁŘ "hodnotící zpráva"

 

Příjemce dotace je povinen za účelem propagace realizace projektu používat znak a logo městského obvodu Ostrava-Jih a logo Společně tvoříme Jih (tisk pozvánek, propagačních materiálů, potisk propagačních předmětů, apod.).


Najdete je na:
https://ovajih.ostrava.cz/cs/obcan/ucelove-dotace-a-granty/ucelove-dotace/znak-a-logo-pro-prezentaci-mestskeho-obvodu-ostrava-jih