Účelové dotace v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu; sociální péče pro rok 2018

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo svým usnesením č. 0597/17 a 0598/17 dne 14. 12. 2017 o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací pro rok 2018 ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2018 v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu; sociální péče v celkové výši 3.650.000 Kč