Účelové dotace v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu; sociální péče pro rok 2019

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo svým usnesením č. 0016/ZMOb-JIH/1822/2 a 0017/ZMOb-JIH/1822/2 dne 13.12.2018 o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací pro rok 2019 ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2019 v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu; sociální péče v celkové výši 3 965 000 Kč