Účelové dotace v oblasti školství a vzdělávání, kultury, volného času dětí a mládeže, sportu a prevence kriminality pro rok 2016

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo svým usnesením č. 0298/8 dne 17.3.2016 o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství a vzdělávání, kultury, volného času dětí a mládeže, sportu a prevence kriminality pro rok 2016: