Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo svým usnesením č. 0065/3 ze dne 05.03.2015 o poskytnutí veřejné finanční podpory-účelových dotací pro rok 2015: