Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo svým usnesením č. 0297/8 ze dne 17.03.2016 o poskytnutí veřejné finanční podpory-účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2016: