Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2020

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih rozhodlo svým usnesením č. 0145/ZMOb-JIH/1822/7 dne 12.12.2019 o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací pro rok 2020 ze schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih roku 2020 v oblasti sociální péče v celkové výši 713 000 Kč.

ÚČELOVÉ DOTACE 2020:

- sociální péče  

 

POKYNY PRO VYÚČTOVÁNÍ najdete zde

 

FORMULÁŘ "vyúčtování" najdete zde

 

FORMULÁŘ "hodnotící zpráva" najdete zde