Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory – účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže z rozpočtu Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Ostrava-Ji

pro rok 2016

VÝZVA

ŽÁDOST

příloha č. 1 žádosti - formulář projekt
příloha č. 2 žádosti - formulář podrobný rozpočet projektu
příloha č. 3 žádosti - formulář čestné prohlášení
příloha č. 4 žádosti - formulář čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)