Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory - účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže z rozpočtu Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih

pro rok 2015