Vítání občánků

Vítání občánků se koná pravidelně každý měsíc. Rodiče, kteří mají trvalý pobyt na území městského obvodu Ostrava-Jih dostanou  gratulační dopis s návratkou. Pokud mají zájem se zúčastnit této slavnostní akce, vyplněnou návratku zašlou na mimina@ovajih.cz , případně předají osobně Šárce Zubkové, kanc. č. 120,  1. patro, budova B, tel. 599 430 138 nebo nechají na vrátnici.  Pozvánku do obřadní síně obdrží asi 10 dnů před obřadem. Pro doručení pozvánky je nutné mít označenou schránku příjmením matky či otce, které je shodné s příjmením dítěte.

mimina