Separovaný odpad

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. ukládá nepodnikajícím fyzickým osobám povinnost třídit odpady podle systému zavedeného v obci. Na území města Ostravy stanovuje systém nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 5/2008.