Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2019

oblast školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu; sociální péče