VZ 30_09

Učebny pro integrovanou výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Chrjukinova


 
Název veřejné zakázky:
 
 Učebny pro integrovanou výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Chrjukinova
 Stručný popis veřejné zakázky: Nákup laboratorního nábytku, nákup a instalace hardwarových a softwarových prostředků (počítačem podporovaný
 školní chemický experiment apod.), nákup a zprovoznění laboratorní techniky, stavební úpravy zahrnující bourací
 práce, zajištění rozvodu plynu, energií a úpravu odpadů. Dodávka a související stavební práce budou prováděny za
 provozu školy. Akce bude realizována na základě jednostranné výzvy objednatele, která bude podmíněna finančním   
 krytím.
 Evidenční číslo přidělené zadavatelem:
 VZ 30.09
 Druh veřejné zakázky:
 podlimitní na poskytnutí dodávky
 Zadavatel:  Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
 zastoupen p. Bc. Karlem Sibinským, starostou obvodu 
 IČ, DIČ:
 00845451, CZ00845451
 Kontaktní osoba:
 - pro zadávací dokumentaci, dotazy a prohlídku místa plnění
 Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční, tel. +420 599 430 384
 - pro podání cenové nabídky
 Renáta Rárová, referát veřejných zakázek odboru právního, tel. +420 599 430 355
 Lokalita zakázky:
 Ostrava-Zábřeh
 Termín pro doručení žádostí:
 --- 
 Termín pro podání nabídek:
 17.06.2009, 09:00 hod.
 Předpokládaná doba realizace: 01.08.2009 - 31.10.2009
 Datum zveřejnění:
 01.06.2009
 Více informací:
 Výzva zájemcům k podání cenové nabídky, kvalifikační dokumentace