Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský les, B. Dvorského 1 - dětské 3D hřiště při MŠ

Nové dětské 3D hřiště se nachází v areálu mateřské školy B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les. Dětské hřiště je určeno pro děti do 12 let věku. V případě dětí do 6 let je nutný doprovod osoby starší 18 let. Otevřeno od května 2022 dle podmínek uvedených v provozním řádu.