Den válečných veteránů

11/11 2021

Dnes si připomínáme Den válečných veteránů. Dne 11. listopadu 1918 v 11 hodin bylo ve vlakovém voze u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi zeměmi Dohody a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války.

Den válečných veteránů
Tradice oslav konce 1. světové války se začala rodit již při prvním výročí dne příměří, 11. listopadu 1919, kdy byl tento den připomínán v Londýně, Paříži i dalších městech dohodových států.
Do 19. listopadu můžete i vy přispět do tradiční resortní sbírky, kterou Vojenský fond solidarity organizuje v úzké spolupráci s příslušníky vojenských útvarů a zařízení napříč celou Českou republikou při příležitosti zítřejších oslav Dne válečných veteránů. Na přesně 508 místech, včetně našeho Info Jih na Náměstí Ostrava-Jih, po celé ČR najdete sbírkové pokladničky, do nichž můžete přispět dobrovolným darem a podpořit tak další charitativní činnost Vojenského fondu solidarity ve prospěch našich vojáků a jejich rodin, které se bez vlastního zavinění ocitnou v těžké životní situaci.
Výše vašeho příspěvku je libovolná - protože každá koruna pomáhá! Pro všechny z vás je připravený vlčí mák s trikolorou jako poděkování za vaši osobní finanční podporu, kterou jste se rozhodli věnovat na pomoc našim vojákům vykonávajícím náročnou službu doma i v zahraničí.