Na území obvodu jsou tři památné stromy

Tři památné stromy se nacházejí na území městského obvodu Ostrava-Jih, všechny v katastrálním území Zábřeh nad Odrou. Ke kaštanovníku jedlému (vyhlášen v roce 1989) a buku lesnímu (1997) v roce 2011 přibyl dub letní, který stejně jako buk lesní roste v parkově upravené ploše u Zámku Zábřeh.

Jedná se o hodnotný strom s obvodem kmene i s obrostem břečťanu 290 cm, výškou 17 metrů, výškou koruny 15 a šířkou koruny 17 metrů. Přestože nejde o strom s rekordními rozměry, vytváří v urbanizovaném prostředí zajímavý estetický prvek. Celkově se dřevina jeví velmi vítální a v dobrém zdravotním stavu. Jde o strom rostoucí v komplikovaném prostředí zpevněných ploch nyní v těsné blízkosti uvedeného nákupního centra.

Původně byl nejspíš součástí parkové úpravy v okolí Zámku Zábřeh, která byla pravděpodobně přerušena výstavbou nákupního centra. Po tomto stavebním zásahu zbyl osamocený exemplář dubu letního. Vývoj a stav stromu byl po dobu několika let sledován a navzdory problematickému stanovišti se postupně zlepšoval.  Ve ztížených podmínkách je strom obdivuhodně vitální.

V lokalitě, kde dub letní roste, tzn. v k. ú. Zábřeh nad Odrou, byly už dříve za památné vyhlášeny další dva stromy: Nejprve kaštanovník jedlý rostoucí před ZŠ na Hulvácké ulici, tento strom byl vyhodnocen jako mimořádný svým druhem (exotická ovocná dřevina) a velikostí (patří k největším exemplářům na území ČR). O pár let později byl památným vyhlášen buk lesní v parčíku na ulicích U Zámku a Dolním díky své mimořádně vysoké estetické a sadovnické hodnotě. Důležitá je skutečnost, že roste ve stejné lokalitě jako před pár dny vyhlášený dub letní, což potvrzuje domněnku o existenci původního historického zámeckého parku.