Rada městského obvodu Ostrava-Jih

Bc. Martin Bednář, starosta

svěření konkrétních úkolů na úsecích:

 • vnitřního kontrolního systému
 • zadávání veřejných zakázek
 • legislativní činnosti
 • obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární ochrany
 • veřejného pořádku
 • vnitřních věcí státu
 • záležitosti volených orgánů městského obvodu

 

Mgr. Dagmar Hrabovská,  místostarostka

svěření konkrétních úkolů na úsecích:

 • školství, kultury a tělovýchovy
 • prevence kriminality

 

Mgr. Jan Dohnal, místostarosta

svěření konkrétních úkolů na úsecích:

 • strategického rozvoje
 • sociální péče
 • sociálně právní ochrany dětí

 

Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta

svěření konkrétních úkolů na úsecích:

 • komunálních služeb
 • dopravy a silničního hospodářství
 • památkové péče

 

Markéta Langrová, místostarostka

svěření konkrétních úkolů na úsecích:

 • bytového hospodářství – správy DaBF
 • technického provozu a údržby majetku

 

Ing. Otakar Šimík, místostarosta

svěření konkrétních úkolů na úsecích:

 • majetkových vztahů
 • financí a rozpočtu
 • veřejnosprávní kontroly
 • správy movitého majetku sloužícího potřebám úřadu
 • správy informačního systému

 

Ing. Hana Tichánková, místostarostka

svěření konkrétních úkolů na úsecích:

 • investiční výstavby
 • stavebně správního řízení
 • životního prostředí
 • vodního hospodářství a ochrany vod
 • památkové péče
 • propagace a marketingu městského obvodu


Bc. Jana Hellerová, členka rady

PaedDr. Ivona Klímová, MBA, členka rady