Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Veřejné zakázky Městského obvodu Ostrava-Jih

Poslední změna: Pondělí 05.03.2018 12:42 by Škubal Roman
Informace a údaje o veřejných zakázkách

 

PROFIL ZADAVATELE, zde byly od 01.04.2012 do 14.09.2017 zveřejňovány podlimitní veřejné zakázky zadáváné ve zjednodušeném podlimitním řízení a ex post uveřejňování.


PŘIHLÁŠKA DO DATABÁZE DODAVATELŮ O VEŘEJNE ZAKÁZKY - aktualizováno pro rok 2015

 

VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ dle § 53 odst. 1 zákona - s účinností od 01.01.2016 do 30.09.2016


Informace a údaje o veřejných zakázkách nad limity pro veřejné zakázky malého rozsahu a pro veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázkách:  www.isvzus.cz, www.isvz.cz.

ZÁSADY pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací platné od 1. 7. 2006, v aktualizovaném znění účinné od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016

ZÁSADY pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací platné od 1. 7. 2006, v aktualizovaném znění účinné od 1. 2. 2016 do 30. 9. 2016

ZÁSADY pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací platné od 1. 7. 2006, v aktualizovaném znění účinné od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2017

ZÁSADY pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací platné od 1. 7. 2006, v aktualizovaném znění účinné od 1. 7. 2017


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROKU 2012 - DO 31.03.2012

č. záměru
Název:

 

VZ 96.11, 7202010005868
Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie V. etapa, Jubilejní 66, Ostrava-Hrabůvka
ZADÁNA,
zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 17.04.2012

č. záměru
Název:

 

VZ 02.12
Rekonstrukce domu Jubilejní 7-9-11, Ostrava-Hrabůvka

ZADÁNA, zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19.06.2012

č. záměru
Název:

 

VZ 16.12
Výměna oken obytných domů B. Václavka č. 19, 21

ZADÁNA, zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 25.06.2012

 

Zásady pro zadávání veřejných zakázek Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, jím zřízených příspěvkových organizací a ovládaných podnikatelů (s účinností od 01.07.2006) vč. změny schválené radou obvodu usnesením č. 964/21 ze dne 07.06.2007, usnesením č. 1543/29 ze dne 04.10.2007, usnesením č. 1948/35 ze dne 10.01.2008, usnesením č. 3712/69 ze dne 02.04.2009, usnesením č. 409/10 ze dne 03.03.2011 a usnesením č. 2859/57 ze dne 18.10.2012 a 9. 10. 2014


Veřejné zakázky a koncese se řídí následujícími zákony a vyhláškami s účinností od 01.07.2006, které najdete na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (www.compet.cz).

 


 


Akce dokumentů