Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

VZ 49.09

Poslední změna: Úterý 17.04.2012 15:21 by Škubal Roman
Rozšíření parkoviště ul. Šeříková


 
Název veřejné zakázky:

 Rozšíření parkoviště ul. Šeříková
 Stručný popis veřejné zakázky: Realizace a odborné vedení realizace stavby v rozsahu zadávací dokumentace včetně nutné
 koordinace prací s a.s. OVAK.
 Stavba bude realizována ve dvou časově oddělených etapách:
 1. etapa - odhumusování prostoru, vybourání stávajícícho parkoviště.
 Přerušení stavby - předání staveniště a.s. OVAK pro rekonstrukci vodovodních řádů DN 300 a
 DN 100,  pak zpětvzetí staveniště.
 2. etapa - realizace vlastní stavby
 Evidenční číslo přidělené zadavatelem:
 VZ 49.09
 Druh veřejné zakázky:
 podlimitní na provedení stavebních prací
 Zadavatel:  Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
 zastoupen p. Bc. Karlem Sibinským, starostou obvodu 
 IČ, DIČ:
 00845451, CZ00845451
 Kontaktní osoba: - pro vyžádání zadávací dokumentace, dotazy a prohlídku místa plnění
 Ing. Libuše Kolouchová, tel. + 420 599 430 383
 
 - pro podání cenové nabídky
 Renáta Rárová, referát veřejných zakázek odboru právního, tel. +420 599 430 355
 Lokalita zakázky:
 Ostrava-Jih
 Termín pro doručení žádostí:
 --- 
 Termín pro podání nabídek:
 27.07.2009, 09:00 hod.
 Předpokládaná doba realizace: 09/2009 - 12/2009
 Datum zveřejnění:
 02.07.2009
 Více informací:
 Výzva zájemcům k podání cenové nabídky, kvalifikační dokumentace

Akce dokumentů