Angličtina žáků ze ZŠ Kosmonautů 15 je na úrovni vysokoškoláků

6/4 2022

Říká se, že kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. Toto přínosné rčení mají na paměti rovněž v základních školách na Jihu, kde se na výuku cizích jazyků klade velký důraz. A tato sázka na budoucnost se rozhodně vyplácí.

Angličtina žáků ze ZŠ Kosmonautů 15 je na úrovni vysokoškoláků

Potvrzuje to skutečnost, že se čtrnáct žáků ze ZŠ Kosmonautů 15 úspěšně popasovalo s mezinárodně uznávanými zkouškami z angličtiny, které se konají pod patronátem cambridgeské univerzity.

Jedna ze žákyň získala certifikát Advance, což je ekvivalent úrovně C1. Sedm žáků dosáhlo na úroveň B2 (certifikát First for schools) a šest školáků zakončilo zkoušku s certifikátem Preliminary for schools (úroveň B1).

„Velmi mě potěšilo, že žáci z naší základní školy mají už takové znalosti angličtiny, že se vyrovnají středoškolákům či vysokoškolákům. V některých případech je dokonce převyšují. Je to nejen důkaz jejich píle a odhodlání, ale také dobrá vizitka učitelů, kteří je připravují,“ uvedla místostarostka Dagmar Hrabovská, která má ve své gesci školství obvodu.