Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Ani letos se poplatek za odpady nezvýší, platit ho ale bude více lidí

Poslední změna: Středa 09.01.2019 15:19

I letos budou občané Ostravy platit poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 498 korun za osobu a kalendářní rok. Nově se ale rozšíří počet lidí, kteří ho platí. Prosincové zastupitelstvo totiž schválilo od 1. 1. 2019 zrušení osvobození od placení poplatku pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašoven.

Všichni lidé, kteří opomněli zaplatit poplatek včas, by ho měli urychleně doplatit. Už jim totiž nepřijde výzva k zaplacení a obec může okamžitě začít nedoplatek vymáhat. Že to bude dražší, je jasné.

Poplatek za svoz odpadu se platí bez výzvy, je splatný do 30. června běžného kalendářního roku a lze jej uhradit bankovním převodem, složenkou, prostřednictvím SIPO, pomocí online plateb na platebním portále, QR kódem nebo na pokladně MMO (kancelář č. 101 v budově nové radnice). Občané mohou poplatek hradit i ve splátkách, a to kdykoliv během 1. pololetí a bez sjednání splátkového kalendáře (žádost o povolení splátkového kalendáře je zpoplatněna). Podrobné informace lze získat na webu města v sekci Platba za komunální odpad, na tel. čísle 844 12 13 14 nebo na emailové adrese komunalniodpad@ostrava.cz.

Občané, kterým vznikla poplatková povinnost, se k poplatku musí přihlásit do 30 dnů ode dne jejího vzniku.

Kdo je od poplatku osvobozen?

Například děti z dětských domovů a zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby umístěné v domovech pro zdravotně postižené, pro seniory, v domovech se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, vězni, popřípadě pacienti psychiatrické léčebny. Podmínkou je, že důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 po sobě jdoucích měsíců.

Akce dokumentů

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka


Úřední hodiny »