Až tisíc korun pro Jižany

2/1 2024

Až tisíc korun mohou Jižané získat díky systému Corrency, který umožní dětem více volno­časových aktivit. Zároveň se do systému Corrency mohou registrovat lidé starší 16 let s trvalým bydlištěm na Jihu. Mezi prvních 5 tisíc zá­jemců radnice rozdělí jeden milion korun, a to na vstu­penky z nabídky Kulturního zařízení Ostrava-Jih. 

Až tisíc korun pro Jižany

Ilustrační foto - 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava

Spuštěna už je re­gistrace, kdy radnice rozdělí mezi prvních 5 tisíc evidova­ných dětí ve věku 0 až 15 let s tr­valým pobytem na Jihu částku 5 milionů korun. Jejich rodiče či zákonní zástupci obdrží za každé takto zaregistrované dítě podporu ve výši až tisíc korun formou elektronických corren­tů (jed­na koruna je jeden corrent), a to na volnočasové aktivity a kroužky pro děti. Více informací je uvedeno na webu: https://ovajih.corrency.cz/deti/

Příspěvek na kulturu

Zároveň se do systému Corrency mohou registrovat lidé starší 16 let s trvalým bydlištěm na Jihu. Mezi prvních 5 tisíc zá­jemců radnice rozdělí jeden milion korun, a to na vstu­penky z nabídky Kulturního zařízení Ostrava-Jih. Týká se to například Slavností Jihu, které se 15. a 16. června uskuteční v areálu bývalého fotbalového hřiště NH Ostrava na ulici Svazácká, nebo v případě, že chcete zhlédnout filmy v jedinečném Kině Luna.

Občané při nákupu vstupenky uhradí až 50 procent z ceny formou elektronických correntů (jed­na koruna rovná se jeden corrent). Zbytek doplatí v korunách. Více informací najdete zde: https://ovajih.corrency.cz/kultura/

Vstupenky lze výhradně zakoupit fyzicky v Komor­ním klubu, Kulturním domě K-TRIO a v Kině Luna.

V případě dotazů lze také vo­lat v pracovních dnech od 9 do 18 hodin na telefonní číslo: 253 253 778.