Bezpečnostní situace na ulici Mitušova a jejím okolí

14/10 2022


Počátkem měsíce října rozeslalo vedení Základní školy Mitušova v Ostravě-Hrabůvce rodičům svých žáků varování před skupinkou nezletilců, která měla slovně i fyzicky napadat děti v okolí této základní školy a v okolí Střední školy stravování na ulici Krakovská.

Na vzniklou situací ihned zareagovalo vedení Městské policie Ostrava a začalo realizovat řadu opatření směřujících k eliminaci dalších rizik. Mezi okamžitá řešení patřilo zintenzivnění výkonu služby v dané lokalitě, a to zejména formou pěšího výkonu služby. Do předmětné lokality byli rovněž směřováni i asistenti prevence kriminality. Na širší okolí se soustředila i pozornost celkem osmi otočných kamer a také devíti kamer stacionárních.

Bezpečnostní situace na ulici Mitušova a jejím okolí

Nutno rovněž uvést, že ke zvýšení právního vědomí a bezpečí žáků bylo na ZŠ Mitušova v letošním roce realizováno našimi strážníky-preventisty již patnáct besed. Na tyto besedy pak navazují další besedy realizované v říjnu a v listopadu na Střední škole stravování.

Na dalších opatřeních směřujících ke zvýšení pocitu bezpečí žáků a studentů pak velmi úzce spolupracujeme nejen s Policií České republiky, se zástupci vedení předmětných škol, ale rovněž i s vedením ÚMOb Ostrava-Jih.

Ze střednědobého hlediska je v dané lokalitě zvažováno i rozšíření kamerového systému o další kamery.