Blíží se volby do Evropského parlamentu

13/5 2019

V České republice budou voliči směřovat k volebním urnám v pátek 24. a v sobotu 25. května. Upozorňujeme, že v rámci probíhající distribuce hlasovacích lístků byla zjištěna vada v tisku některých hlasovacích lístků spočívající v chybném oříznutí hlasovacích lístků a chybějícím textu na hlasovacích lístcích.

Blíží se volby do Evropského parlamentu

V případě, že volič v sadě hlasovacích lístků, která mu byla dodána do jeho domovní schránky, zjistí uvedenou či jakoukoliv jinou vadu tisku, může si sadu hlasovacích lístků vyměnit na pracovišti Informací v kanceláři č. A 015 v přízemí budovy Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih na ulici Horní 3, anebo si může vyžádat sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti ve dnech voleb.

V rámci Eurovoleb 2019 si Česko volí zástupce 21 mandátů. Podrobné informace naleznete na https://ovajih.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/volby