Bojujeme s potkany - v obvodu probíhá plošná deratizace stokové sítě

26/4 2021

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „OVAK“) je provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu na území města Ostravy v celkové délce 918 kilometrů, o kterou se systematicky stará a obhospodařuje ji. OVAK od dubna opětovně zahájil realizaci plošné deratizace na území městského obvodu Ostrava-Jih. Průběžně bude prováděna pokládka nástrah do OVAK provozovaných kanalizačních šachtic. Celkový náklad na deratizaci v roce 2021 se blíží ke 1,2 milionu korun.

Bojujeme s potkany - v obvodu probíhá plošná deratizace stokové sítě

Vysoká životní úroveň lidské civilizace je doprovázena existencí velkého množství kolonií potkanů. Odpadky, které člověk vyprodukuje, jsou jejich bohatým zdrojem potravy, a tak může v městské aglomeraci dosáhnout jejich poměr k lidem až 5:1.  Aby se jejich počet v lokalitě města Ostrava snížil, realizuje OVAK každoročně tzv. plošnou nebo lokální deratizací stokové sítě města Ostravy, která v roce 2021 předpokládá pokládku přibližně bezmála 14 tisíc nástrah od dubna do konce listopadu. Realizace plošné deratizace je rozdělena na 2 etapy, z nichž první etapa, která proběhne od dubna do srpna, již byla zahájena. V případě městského obvodu Ostrava-Jih, se bude v rámci první etapy jednat o části Hrabůvka, Dubina a Bělský les. V dalších částech obvodu, tj. Zábřehu a Výškovicích, je realizace plánována v rámci druhé etapy, která proběhne na podzim letošního roku. Celkový letošní náklad na deratizaci se pohybuje přes milion korun.

 

Výběr lokalit, v rámci, kterých bude prováděna deratizace, vychází z dlouhodobého plánu deratizace a rovněž operativně reaguje na přijaté podněty občanů či institucí. Deratizace se provádí již dlouhodobě za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění slouží jako prevence v zajištění objektů proti vnikání hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy, a především zabránění vzniku a šíření infekčních nemocí lidí, protože potkan je přenašeč řady nebezpečných nakažlivých nemocí. Od myšího tyfu, krysí skvrnivky, leptospirózy, salmonelózy až po tuberkulózu, tularémii nebo Weilovu žloutenku. Zástupci dotčených městských obvodů, kde je plošná deratizace realizována, jsou vždy informování, tak aby mohli v součinnosti např. zajistit deratizaci veřejných prostranství či spravovaných nemovitostí. Současně bychom chtěli apelovat na občany, ale nevyhazovali potraviny na volnou plochu, zejména právě v okolí popelnic, a také nesplachovali zbytky jídel a rozpuštěné tuky ze smažení do kanalizace, které potkanům následně slouží jako chutná potrava. Pokud potkani nebudou mít potravu, nebudou mít důvod se v těchto místech sdružovat.

 

Čím se deratizace provádí? Typů nástrah je několik a jak by se mohlo zdát, použité nástrahy nejsou klasifikovány jako jedy. Látky obsažené v nástrahách jsou antikoagulanty druhé generace, jejichž cílem je snižovat srážlivost krve a způsobit zástavu krevního oběhu. Pro bezpečnost ostatních zvířat je nástraha vkládána výhradně do nepřístupných podzemních objektů – kanalizačních šachtic, které jsou uzavřeny. Smrtelná dálka je cca 2,5 g a úhyn potkanů nastává po zhruba 3-7 dnech od konzumace. V rámci ochrany zvířat byly tyto látky testovány a doporučeny jako účinné, bezbolestné a nevyvolávající u potkanů obranný reflex. Využívány jsou nástrahy ve formě voskových bloků - kostek, popřípadě sáčků s granulemi, které potkanům chutnají, různých typů, které jsou obměňovány, tak aby si na ně potkani nezvykli a využívány jsou pak individuálně dle místních podmínek v jednotlivých šachticích. V případě, že by došlo k pozření nástrahy domácím mazlíčkem, je v důsledku postupné účinnosti záchrana vcelku jednoduchá – podávání vitamínu K.