České a polské děti poslouchaly šumění lesa

19/10 2021

Sedmatřicet českých a polských dětí zažilo včera malé dobrodružství v Bělském lese. Umožnil jim to dotační projekt Mateřské školy bez hranic – Zvířata ve městě, který společně realizuje městský obvod Ostrava-Jih s partnerským městem Vladislav.

České a polské děti poslouchaly šumění lesa

Děti během procházky v lese poznávaly, jak voní jehličí, pod lupami zkoumaly listí, přírodniny, brouky i houby, které našly na cestičkách, nebo se v kruhu za tónů zvonkohry zaposlouchaly do šumění lesa a deště, který část dne všechny účastníky projektu provázel. V Lesní škole Ostravských městských lesů pak děti z mateřské školy P. Lumumby 25 společně s polskými kamarády cvičily rovnováhu na haptickém chodníku, učily se rozpoznávat zpěv ptáků a obdivovaly nejen vycpaniny, ale také živé ptáky v klecích.

„Tato aktivita navázala na předcházející úspěšný projekt Mateřské školy bez hranic, který byl dokončen v roce 2017. Do nového projektu se zapojí ještě mateřské školy F. Formana 13 a Rezkova 14. Díky workshopům zaměřeným na ekologii si děti uvědomí význam a důležitost péče o životní prostředí v nadlokálním rozsahu. V projektu budeme s polskou stranou pokračovat v příštím roce,“ uvedla místostarostka pro oblast školství Dagmar Hrabovská.

Projekt s názvem Mateřské školy bez hranic – Zvířata ve městě je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.