Chcete se zbavit dluhů a začít lepší život? Je tady Milostivé léto II.

24/8 2022

Zbavit se dluhů bude opět možné za velmi výhodných podmínek. Minulé Milostivé léto pomohlo desetitisícům lidí často ve zdánlivě bezvýchodné situaci, jako může být i ta vaše. Vyřešili své nesplacené závazky a mohli začít lepší život. Mít vlastní bankovní účet, možnost platit kartou, stabilněji bydlet i se třeba rekvalifikovat a získat lépe placenou práci, nebo moct přemýšlet, co si koupím, možná i kam pojedu na dovolenou.

Lidé, kteří uvízli v dluhových pastech, budou mít opět díky Milostivému létu II, možnost splatit pouze jistinu, tedy původní dluh, a jednorázový poplatek exekutorovi. Veškeré úroky, poplatky advokátům či penále, které mnohdy mnohonásobně převyšují výši původního dluhu, jim budou odpuštěny. Příležitost vyřešit svízelnou situaci bude po dobu tří měsíců, od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022. Do akce se mimo jiné zapojil také Dopravní podnik Ostrava, který prostřednictvím této akce umožní pokutovaným cestujícím vymanit se z dluhové pasti.

Chcete se zbavit dluhů a začít lepší život? Je tady Milostivé léto II.

„Je velmi důležité, aby s odesláním dopisu exekutorovi a placením jistiny a poplatku lidé vydrželi opravdu až na září. Cokoliv zaplatí dříve, to exekutor může použít například na úhradu svých nákladů a do Milostivého léta II nezapočítat,“ upozorňuje expert na dluhovou problematiku Člověka v tísni Daniel Hůle.

 

Dopravní podnik Ostrava
Odpuštění příslušenství se týká pouze pohledávek vymáhaných soudními exekutory. Je třeba zdůraznit, že se jedná o mimořádnou jednorázovou příležitost. Akce se v případě pokutovaných cestujících v rámci ostravské sítě MHD může týkat až 40 tisíců pohledávek, které připadají na zhruba 18,5 tisíc pokutovaných cestujících.

Cestující v exekuci, pokutovaní v Ostravě za jízdu bez platného jízdního dokladu, mají šanci od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 zaplatit v rámci akce Milostivé léto pouze jistinu dluhu a jednorázový exekutorský poplatek 908 korun s tím, že zbytek dluhu (úroky, penále, náklady nalézacího řízení a exekuce) mu bude ze zákona odpuštěn

 

Díky Milostivému létu mu z 12 exekucí zůstal jediný dluh, který si zvládne zaplatit sám

Změnit život pomohlo minulé Milostivé léto například panu Viktorovi. „Dluhy, složitá situace v rodině a neúspěšný pokus o abstinenci ho dovedly až k pokusu o sebevraždu. Se štěstím v neštěstí skončil v nemocnici, kde začal spolupracovat se sociálním pracovníkem. Ten ho informoval o Milostivém létě a pomohl mu zjistit, že z jeho 12 exekucí jich 10 splňuje podmínky pro jeho využití. S žádostí o pomoc s dalším postupem pak pana Viktora nasměroval na naši poradnu,“ vypráví dluhová poradkyně Člověka v tísni Klára Soukupová.

„Díky finanční pomoci přátel a sbírky SOS Milostivého léta se nakonec podařilo uhradit 11 exekucí. Panu Viktorovi tak zbyl jediný dluh, který si už dle svých možností postupně splatí sám. Vzhledem k velké podpoře svých blízkých se rozhodl svůj život změnit úplně. Nyní absolvuje léčbu závislosti na alkoholu a plánuje si najít i novou práci,“ doplňuje jeden z nakonec velmi nadějných osudů.

 

Z několika nezaplacených tisícikorun může být i statisícový dluh :(


Podmínkou využití Milostivého léta II je zahájení soudně vymáhané exekuce před 28. říjnem 2021. Ta musí být vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být: zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské dopravní podniky a další obecní, krajské či státní organizace.

„Dluhy u těchto subjektů narostly často kvůli úrokům, penále a dalšímu příslušenství do nesplatitelných výšin. Tisíce lidí by je bez Milostivého léta už neměli šanci splatit možná do konce života. Příkladem může být dluh na nájemném za městský byt, který se z tisícikorun vyšplhal na stovky tisíc, v jiném případě i milionů korun,“ uvádí Daniel Hůle.

„Oproti prvnímu kolu Milostivého léta dochází k zásadní změně u exekucí, které jsou vedeny jen pro samotné příslušenství. V těchto případech se považuje jistina již za uhrazenou. To se může týkat řady exekucí pro dlužné penále na zdravotním pojištění. Před necelým rokem musel exekutor zjišťovat, zda pojistné již bylo uhrazeno, což se často ukázalo jako takřka neřešitelný úkol,“ zdůrazňuje Hůle.

K Milostivému létu II se připojily i některé bankovní společnosti.

Dle posledních dostupných dat Exekutorské komory bylo v České republice ke konci minulého roku 698 tisíc lidí v exekuci a celkový počet exekučních řízení činil 4,426 milionu. Na jednoho dlužníka tak v průměru připadalo zhruba 6 exekucí. Konkrétně v Moravskoslezském kraji bylo v exekuci více než 91 tisíc lidí s celkově 588 tisíci exekucemi.

Co je potřeba udělat

  • Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který máte zaslat peníze. Vzor dopisu najdete na milostiveleto.cz.
  • Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč (částka musí být na účtu exekutora do 30. 11. 2022).

Za jakých okolností nelze Milostivé léto využít?

  • Milostivé léto II nelze využít na exekuce pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, kdy se soukromoprávní věřitel k Milostivému létu dobrovolně připojí.
  • Ani v případě dluhů, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností.
  • Pokud dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
  • Nebo v případě, že vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

Potřebujete poradit?

  • Na webu milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci Milostivé léto vztahuje. Najdete tam další doplňující informace.
  • Dotazy můžete psát také na e-mail jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
  • Nebo nám zavolejte od pondělí do pátku (9:00 – 22:00 hod.) na naši Help linku 770 600 800.