Čističe vzduchu ve školkách nebudou, neplní svůj účel

13/2 2013

Rodiče žáků navštěvujících školská zařízení v Ostravě-Jihu se v poslední době stále častěji zajímají o to, zda ve třídách budou umístěny čističe vzduchu. S podobnou iniciativou nedávno přišel městský obvod Poruba, který tyto přístroje nakoupil do svých mateřských škol.

Čističe vzduchu ve školkách nebudou, neplní svůj účel

V nejlidnatějším ostravském obvodu však podobnou investici neplánují. „O věci jsem jednal přímo s ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou. Jeho stanovisko vychází z předešlé konzultace s hlavním hygienikem České republiky, který už dříve tuto cestu nedoporučil. Proto jsme ještě vyčkali i na názor Krajské hygienické stanice v Ostravě a ta pořizování těchto přístrojů do školních tříd rovněž označila za nevhodné a neplnící svůj účel,“ uvedl místostarosta Radim Miklas a pokračoval: „Důvodů je několik, vysoká hlučnost, nutnost nepřetržitého provozu, protože čističe vzduchu jsou účinné pouze při dlouhodobém a nepřerušovaném provozu v uzavřené místnosti, problémem je také energetická náročnost a s tím spojené provozní náklady. Ze stanoviska KHS vyplývá, že zvýšení kvality vnitřního ovzduší lze ve školách řešit jen na úrovni centrálního systému úpravy vzduchu. V tom případě by ale strojovna musela být vybudována a umístěna mimo objekt školy, aby svým hlukem nerušila vyučování. V neposlední řadě jde i o to, že inverze, která hlavně v zimě postihuje náš kraj, nemá vliv na ovzduší uvnitř budov,“ dodal Miklas.