Dar pro Mobilní hospic Ondrášek

13/2 2023

Členové seniorského klubu Akord opět ukázali, že nemyslí pouze na sebe. Stejně jako v předchozích letech.

Dar pro Mobilní hospic Ondrášek

Během jejich letošního druhého setkání, které se konalo minulý týden, předali ředitelce Mobilního hospice Ondrášek Bronislavě Husovské finanční dar ve výši 12 500 korun. Jednalo se o částku, kterou senioři z tohoto klubu dobrovolně vybrali v průběhu loňských akcí.

Mobilní hospic Ondrášek funguje od roku 2014 v Zábřehu na ulici Gurťjevova v objektu, jenž spravuje městský obvod Ostrava-Jih.