Den otevřených dveří statutárního města Ostravy nabídne bohatý program

26/10 2022

V den sváteční 28. října mohou lidé zavítat i do běžně nepřístupných prostor ostravské Nové radnice. Magistrát města připravil tradiční Den otevřených dveří, akcí připomíná Den vzniku samostatného Československa i otevření budovy Nové radnice, které je datováno právě na den 28. října roku 1930. Sváteční program započne v 10 hodin vzpomínkovým aktem v Husově sadu v Moravské Ostravě u příležitosti 104. výročí vzniku samostatného Československa. Setkání se tradičně účastní zástupci samosprávy, bezpečnostních složek, politických stran a občanských i kulturních organizací.

Den otevřených dveří statutárního města Ostravy nabídne bohatý program

Další program v duchu první republiky se uskuteční mezi 14. a 19. hodinou na Prokešově náměstí a v budově Nové radnice v Ostravě. Zájemci se mohou v průběhu Dne otevřených dveří těšit na prezentaci uniformovaných strážníků, vojáků i vojenské techniky či dobové módní přehlídky nebo představení spolku Elegant. Na návštěvníky čekají dva improvizované vojenské tábory. Nově byla do programu zařazena i pořadová cvičení, která návštěvníkům předvedou vojáci, strážníci a hraničáři v dobových uniformách. Zajímavou podívanou nabídne program Slezského zemského muzea. Tvořivé koutky nabídnou střediska volného času, svou činnost přiblíží skauti. Hudební atmosféru akce vytvoří Swingalia, DJ Zepellin, hudební mág Patrik Kee a mnoho dalších umělců. Perličkou v programu bude vystoupení sólové kabaretní tanečnice – burlesky v podání Falcy La Coquine.

 

Lidé si budou ale moci prohlédnout i reprezentativní prostory největší radniční budovy v republice – sál zastupitelstva nebo síň Rady města Ostravy. Ve své pracovně přivítá návštěvníky primátor města Tomáš Macura a nutno dodat, že právě pracovna primátora města zajímá obyvatele nejvíce. Čilá je i diskuse zúčastněných, dotazujících se na aktuální městské projekty či jednotlivá témata, počínaje bezpečností ve městě, týkající se dopravy, výstavby koncertního sálu a mnohá další. Bez povšimnutí při prohlídkách nezůstává ani raritní výtah radnice – páternoster.

 

Průvodci, tentokrát v dobových kostýmech, seznámí zájemce také se s historickými zajímavostmi výstavby radnice. Například stavební povolení ke stavbě budovy Nové radnice bylo uděleno 5. října 1924. Zvláštní stavební výbor, který doporučil pro výstavbu nové radnice zakoupení pozemku mezi dnešními ulicemi Českobratrskou, Husovou a Přívozskou byl vytvořen ale již v roce 1912. Další vývoj byl však zmařen vypuknutím 1. světové války. Naléhavost vystavění nové radniční budovy byla po válce umocněna dvěma faktory. Prvním byl vznik tzv. Velké Ostravy, městské aglomerace vytvořené sloučením s okolními moravskými obcemi Přívozem, Mariánskými Horami, Zábřehem, Novou Vsí, Vítkovicemi a Hrabůvkou. Druhým faktorem bylo zřízení nových územně správních jednotek – žup. Hrozilo totiž nebezpečí, že když Moravská Ostrava nebude mít pro župní úřad důstojné sídlo, stane se střediskem župní správy Opava. Stavba radnice byla dokončena v roce 1930. Krátký historický vhled možno doplnit architektonickými zajímavostmi výjimečné stavby, viz https://www.tvarchitect.com/video/skryte-poklady-architektury-nova-radnice-ostrava/.

 

Návštěvníci však mohou obdivovat též Ostravu z nejvyšší radniční věže v zemi. Rekordní návštěvnost zaznamenala radniční věž v roce 2019, kdy jsme zaregistrovali téměř 60 tisíc lidí. V letošním roce na věž zamířilo zatím 43 tisíc návštěvníků, nicméně rok není ještě u konce, a tak počet zájemců ještě povyroste.