Děti zasadily na školní zahradě lípu Sametku

8/11 2019

Jak je krásně v naší zemi je jméno projektu, v rámci kterého probíhala v mateřské škole Rezkova v Zábřehu řada akcí k oslavě 30. výročí sametové revoluce. V průběhu října a listopadu byly v MŠ instalovány koutky "Moje vlast" a pro děti vyhlášena výtvarná soutěž "Moje vlast - místo, kde žiju" s následným vystavením obrázků v jednotlivých třídách. Oslavy vyvrcholily včera 7. 11. slavnostním vysazením lípy Sametky na školní zahradě MŠ.

Děti zasadily na školní zahradě lípu Sametku

 Děti samy přiložily ruce k dílu a zdatně se zasazením Sametky pomáhaly.  Poté ve třídě se zájmem sledovaly animované Dějiny udatného českého národa, díl: Sametová revoluce". Po zhlédnutí si společně s rodiči namalovali ve workshopové dílně tričko se symboly souvisejícími s dějinami naší vlasti. A nejen to, předvedli také české korunovační klenoty, když sehráli korunovaci Václava I.

Místostarosta pro školství, Dagmar Hrabovská, která spolu s místostarostou Janem Dohnalem a přítomnými rodiči dětí akci navštívila, u výsadby uvedla: „Přeji dětem, aby lípa jako národní symbol ochrany, pomoci a lásky pomáhala chránit tradice našeho školství, aby veškeré změny, které v něm probíhají, byly promyšlené, koncepční a finančně zajištěné, aby se každé dítě cítilo  jako jedinečné a spokojené.“

Přítomné děti také dostaly od přítomných zástupců radnice drobné dárky.