Diskuze s občany

9/11 2023

Dne 20. listopadu se v sále Kulturního domu K-TRIO uskuteční informační schůzka s občany ke dvěma plánova­ným projektům.

Diskuze s občany

Ilustrační foto k úpravě prostoru na ulicích Adamusova a Klegova

Příchozí se budou moci od 18 hodin vyjádřit k Úpravě prostoru významné­ho krajinného prvku kolem památní­ku obětem II. světové války na ulicích Adamusova a Klegova a k Rekon­strukci parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova.

Obě území projdou revitalizací s tím, že by zde měly vzniknout parkové plochy vhodné mimo jiné pro odpo­činek občanů.