Dlužníci dostali novou šanci

11/12 2012

Obvodní zastupitelé na svém posledním zasedání rozhodli o tzv. „generálním pardonu.“

Dlužníci dostali novou šanci

Všem dlužníkům (i bývalým nájemcům obecních bytů), kteří své dluhy na nájemném a službách s nájmem spojených vzniklými před 31. říjnem 2012, včetně soudních poplatků, uhradí v plné výši v období od 1. ledna 2013 do 30. září 2013, budou prominuty dopočtené poplatky z prodlení ve výši 95 procent. Toto zvýhodnění se nevztahuje na dlužníky, u nichž probíhá výkon rozhodnutí – exekuce.

„Bližší informace lze získat na odboru bytového a ostatního hospořádřství ve třetím patře budovy B u p. Soldánové (tel.: 599 430 329) a Ing. Holubové (tel.: 599 430 339),“ uvedl místostarosta Radim Lauko.