Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Do škol na Jihu nastoupilo méně prvňáčků než v předchozích letech

Poslední změna: Pátek 13.10.2017 10:39

V září nastoupilo do prvních tříd základních škol v městském obvodu Ostrava-Jih 873 prvňáčků. To je o patnáct dětí méně než se dostavilo k dubnovým zápisům a o 117 menší počet dětí, než usedlo do lavic prvních tříd před rokem.

Přesné počty žáků získal Odbor školství k  až k poslednímu zářijovému dni. To je termín, ve kterém základní školy prostřednictvím statistických výkazů (školních matrik) nahlásí počty žáků, kteří do školy fakticky nastoupili. Počty se většinou liší z důvodu dodatečné změny bydliště žáků. Nejvíce dětí šlo do prvních tříd základních škol ve školním roce 2014/2015, kdy jich bylo 1055. Ve školním roce 2015/2016 již byl patrný pokles a do lavic na Jihu usedlo pouze 990 prvňáčků.

„Méně dětí v prvních třídách není nikterak překvapivé, vychází z demografického vývoje a v nejmladších věkových kategoriích bude dětí dál ubývat,“ konstatuje Adam Rykala, radní městského obvodu Ostrava-Jih pro oblast školství a dodává že „netěší nás to, ale má to i pozitivní stránku, při nižší naplněnosti tříd se mohou učitelé více věnovat nadaným dětem nebo naopak těm, kteří potřebují více pozornosti.“

Navzdory pravděpodobnému poklesu počtu nejmladších školáků jde stále o silnější ročník. Celkový počet žáků základních škol v městském obvodu Ostrava-Jih je 7654 v celkem 351 třídách. Nejvíce prvňáků navštěvuje základní školy Horymírova v Ostravě - Zábřehu, A Kučery v Ostravě – Hrabůvce a ZŠ Kosmonautů 15.

K předškolnímu vzdělávání pro nový školní rok bylo přijato 3117 dětí, což je stejně jako minulý rok. Novelizace školského zákona přinesla od 1. září jednu výraznou změnu v předškolním vzdělávání. Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhly věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Městský obvod Ostrava-Jih provozuje celkem 18 základních škol a 30 mateřských škol. Z toho 17 mateřských škol tvoří 7 samostatných příspěvkových organizací a 13 z nich je součástí základních škol.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka


Úřední hodiny »