Dočasné uzavření výstupu z podchodu na Horní ulici směrem k obchodnímu centru

6/5 2019

Bourací práce, které v rámci rekonstrukce Náměstí Jih v Hrabůvce v současnosti probíhají, si z důvodu bezpečnosti vyžádají od soboty 11. 5. od 6,30 hod do neděle 12. 5. večer, dočasné uzavření jednoho výstupu z podchodu, a to směrem k obchodnímu centru.

Dočasné uzavření výstupu z podchodu na Horní ulici směrem k obchodnímu centru
Po odbourání zídek za autobusovou zastávkou a před budovou Finančního úřadu, při jejichž demolici hrozí pád do prostor, kde nyní lidé z podchodu vychází, bude přístup do podchodu zajištěn provizorní rampou. Po dobu uzavření uvedeného výstupu lze využít přechody pro chodce u světelné křižovatky nebo u kruhového objezdu. Přístupy na tramvajové zastávky uvnitř podchodu zůstávají plně zachovány.