Dotazníkové šetření zjišťovalo, jak žijí senioři v Ostravě-Jihu

8/1 2020

Jak se jim žije na Jihu? Co si přejí? Co je baví? Z čeho mají obavy? Na tyto, ale i další otázky se pokoušel najít odpovědi dotazníkový průzkum, který iniciovala a realizovala během září až listopadu 2019 radnice Ostravy-Jihu. Průzkumu se zúčastnilo celkem 311 respondentů ve věku od devětapadesáti let výše, nejvíce zastoupena byla kategorie od dvaaosmdesáti do šestaosmdesáti let.

Dotazníkové šetření zjišťovalo, jak žijí senioři v Ostravě-Jihu

Dotazníky byly seniorům k dispozici v jejich klubech, odkud také přišla největší odezva. Zájemci je ale v průběhu září a října loňského roku vyplňovali taktéž přímo na radnici městského obvodu Jih, anebo v Senior Pointu, který je v provozu třikrát týdně v Komorním klubu v Hrabůvce.

Výstupy z dotazníkového průzkumu poslouží radnici hned dvakrát. Pomohou jí totiž získat další podněty ohledně zamýšlených aktivit určených seniorům a zároveň poslouží k podání žádosti o příslušnou dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu s názvem „Obec přátelská seniorům“. „V rámci výše zmíněného projektu bychom mohli získat od ministerstva až dva miliony korun. Ty by radnice mohla použít případně na nejrůznější projekty aktivního trávení volného času seniorů – například poznávací  zájezdy, vzdělávací a zábavné aktivity v senior klubech a podobné záležitosti,“ uvedl místostarosta Jan Dohnal.

 

Senioři většinou bydlí sami

Z dotazníkových výstupů vyplynulo, že více než 71% důchodců na Jihu žije v jednočlenných domácnostech, necelých 21% uvedlo, že domácnost sdílí s manželem či manželkou, případně druhem nebo družkou. Něco málo přes 4% bydlí také s dětmi

Pokud jde o formu bydlení, převažují obecní byty, které obývá necelých sedmadvacet procent respondentů. Těsně za nimi následuje bydlení v družstevních bytech, uvedené téměř dvaceti procenty účastníků průzkumu. Jen o něco méně seniorů žije v domech s pečovatelskou službou. Soukromý byt jich vlastní přes 17%, další 3% uvedla vlastnictví domu. Nájemního bydlení pak využívá asi 12% seniorů z Ostravy-Jihu.

Četba letí

Mezi zálibami seniorů se na první místo v průzkumu dostalo čtení knih, kterému se věnuje přes 41% dotázaných. Literatuře mohou svým rozsahem konkurovat snad jedině procházky, na které rádo vyrazí bezmála 30% zpovídaných. Senioři z nejlidnatější ostravské městské části se také rádi věnují rodině, za svou zálibu ji považuje 23,5% respondentů. Následují aktivity jako hudba, kultura obecně, nebo nakupování. Až za nimi se – možná překvapivě – umístilo vaření a pečení, kterému holduje skoro 12% tázaných. Lehce pod 10%  respondentů provozuje turistiku, což svědčí o jejich aktivním životním stylu a dobré kondici.

Doma je doma

Svůj volný čas důchodci z Jihu nejčastěji tráví v poklidu domova, jak vypovědělo mírně pod 60%  účastníků šetření. Asi 34% pak dává přednost volnočasovým aktivitám venku. V klubu seniorů si nejlépe odpočine téměř přesně 28% dotazovaných. Ostatní prostředí, jako pobyty na návštěvách, v kroužcích, atp. následují až s velkým odstupem.

Spolu i sami

Velmi zajímavé byly odpovědi na otázku „S kým nejčastěji trávím svůj volný čas?“ Na jedné straně se objevila početná skupina, která uvádí, že sama (36%), hned za ní však následuje zhruba stejný počet těch, kteří se nejčastěji stýkají s přáteli (více než 35%). Na dalších příčkách v tomto pořadí figurují děti, vnoučata a partner. Internet využívá více než třetina dotázaných. Nejčastěji ke komunikaci s rodinou a zprávám o domácím i světovém dění.

Senioři chtějí více laviček

Skoro polovina respondentů – více než 47% - uvedla, že by na Jihu přivítala větší množství veřejných laviček, kde by si mohla v klidu sednout. Přes čtvrtinu tázaných se rovněž vyjádřilo, že v obvodu není dostatek veřejných toalet. Menší množství seniorů (16% a méně) postrádá například dostatek praktických informací (například u lékaře), speciální cvičení pro seniory, rehabilitační a kompenzační pomůcky k zapůjčení, nebo kulturní aktivity.

Většina seniorů na Jihu je s nabídkou volnočasových aktivit spokojena

Svou spokojenost jich v průzkumu vyjádřilo zhruba 53%. Dalších takřka 17% je dokonce spokojeno velmi! Do kolonek „nespokojen“ a „velmi nespokojen“ se zařadilo ani ne 5,5% respondentů. Zbylí senioři uvedli, že se necítí být spokojeni, ale ani nespokojeni. Z dotazníků nicméně vyplývá, že také někteří ze spokojených seniorů by si rádi vybírali z větší nabídky kaváren, anebo podobných míst k setkávání. Vhod by jim přišel širší výběr besed a přednášek se zajímavými lidmi. To svědčí o tom, že ty stávající u nich vyvolávají příznivou odezvu.