Ubytovny a problematické chování jejich obyvatel

11/10 2022
Současné zákony bohužel dávají obcím v případě těchto zařízení provozovaných soukromníky jen omezené možnosti, jak stav ovlivnit. Ostrava-Jih ve spolupráci s neziskovými organizacemi, sociálním odborem, Krajskou hygienickou stanicí, hasiči i policií využívá všech možných postupů, jak situaci zklidnit a chránit slušné lidi.

 

Ubytovny a problematické chování jejich obyvatel
„Jednou z posledních aktivit byla preventivní akce na ubytovně Hlubina v Hrabůvce. S ohledem na možný zvýšený výskyt sociálně patologických jevů, které mají vliv na nezletilé děti žijících na ubytovně, byla realizována za účasti strážníků Městské policie a pracovníků OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrana dětí). Na ubytovně bylo kontaktováno 33 rodin s celkem 73 dětmi, přičemž všech 8 doma zastižených dětí nebylo ve škole z důvodu prokazatelné nemoci. Objeven byl navíc chlapec na útěku z ústavní výchovy,“ informoval starosta Martin Bednář s tím, že preventivní akce budou pokračovat.
Mezi nežádoucí jevy patří mimo jiné záškoláctví a následná neomluvená absence, nevhodné trávení volného času či přijímání nevhodných vzorců chování. Problémy vznikají také z prosté skutečnosti, že je na jednom místě soustředěn velký počet osob bez stálého zaměstnání a pravidelného příjmu, lidé se závažnou dluhovou problematikou (na energiích, nájmech, komunálním odpadu), která způsobuje nemožnost zvýšení životní úrovně u těchto osob a v důsledku toho se mohou dopouštět protiprávního jednání, vysoká míra dostupnosti návykových látek. V rámci opatření směřujících k prevenci je rodinám zároveň nabízeno i sociální poradenství – zákonní zástupci se pak nejčastěji na sociální pracovníky obracejí s dotazy na možnost získání vhodného bydlení a zajištění lékařské péče pro děti.