Hledá se ředitel Kulturního zařízení Ostrava-Jih

29/9 2020

Městský obvod Ostrava-Jih vyhlásil výběrové řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih. Přihlášku je možno podat do 22. října 2020.

Hledá se ředitel Kulturního zařízení Ostrava-Jih

Organizace zajišťuje pestrou nabídku kulturních a volnočasových aktivit v rámci aktivit Kulturního domu K-TRIO, Kina Luna a Komorního klubu nejen pro obyvatelé nejlidnatějšího obvodu Ostravy. Jejich přehled je k dispozici na webu kulturajih.cz.

V roce 2019  získala organizace za svou činnost Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje 2019 a Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii „Veřejný sektor – malá organizace, prestižní ocenění „společensky odpovědná organizace II. Stupně“, a také cenu Committed to Sustainability 2 Star udělované EFQM. 

 

Všechny informace k podmínkám účasti ve výběrovém řízení jsou k dispozici na www.ovajih.cz, na úřední desce městského obvodu Ostrava-Jih pod číslem 641/2020. K přihlášce je nutné připojit mimo jiné motivační dopis a návrh koncepce organizace a rozvoje příspěvkové organizace (maximálně 3 strany)

 

Přihlášku a další náležitosti je nutno zaslat písemně na adresu Statutární město Ostrava, Městský

obvod Ostrava – Jih, odbor školství a kultury, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, nebo

doručit na podatelnu úřadu v zalepené obálce s označením – neotvírat - výběrové řízení

KZOJ v termínu do 22. 10. 2020.