Hledáme Seniora roku 2022

11/10 2022

Již pošestnácté vyhlásilo město Ostrava anketu Senior roku, aby ocenilo činorodé obyvatele Ostravy starší 65 let, kteří výjimečným způsobem přispívají ke zlepšení života ve společnosti. Často se věnují charitativním činnostem, pomáhají ve svém okolí či v klubech seniorů, zkrátka jsou vzorem ostatním. Kromě Seniora roku ocení město i Klub seniorů roku. Hledáme organizaci či sdružení, které přispívá k aktivizaci seniorů, jehož činnost je zajímavá a prospěšná. Jedním z oceněných byl vloni také Josef Juřeník z našeho Jihu, rozhovor s ním jste si mohli přečíst v zářijových Jižních listech na straně 20.

Hledáme Seniora roku 2022

Nominace pro obě kategorie (Senior roku 2022, Klub seniorů roku 2022) lze zaslat na adresu Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, Kancelář primátora či e-mailem na adresu hskorova@ostrava.cz. Nominace je vhodné opatřit heslem Senior roku 2022 nebo Klub seniorů roku 2022. Přihláška by měla obsahovat jméno, příjmení nominovaného, jeho věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt kandidáta, spolu se zdůvodněním nominace a kontaktem na předkladatele. Návrh k ocenění seniorů ve zmíněných kategoriích lze zaslat do 31. října 2022.

 

První městem oceněnou seniorkou byla v roce 2007 MUDr. Blanka Malá. V loňském roce získaly titul Senior roku 2021 hned dvě osobnosti, paní Hedvika Juřinová a pan Josef Juřeník. Paní Juřinová se dlouhodobě věnovala dobročinné činnost v rámci boje proti rakovině, zorganizovala prodej 72 000 symbolických kytiček Ligy proti rakovině. Pan Juřeník zajišťoval sportovní a další seniorské aktivity, podílel se na chodu železničního muzea a pro orientační běh se snažil nadchnout i děti. Na pomyslném stupni vítězů stanula také zájmová organizace číslo 15 Kreativ. Zruční senioři se v rámci klubu zabývali zpracováním rozličných materiálů, pletli ponožky a chobotničky, které pak putovaly na neonatologické oddělení aj.